Author Archives: Tăng Tài Đức

Khoan và nổ mìn trong khai thác hầm lò theo đánh giá của GRT

Bài viết này sẽ thảo luận về khoan và nổ mìn trong các hoạt động khai thác hầm lò, tập trung vào các hoạt động khoan – nổ mìn gương lò, các mối quan tâm về an toàn – môi trường và thực tiễn trong việc kiểm soát bụi và khí metan trong khai thác hầm lò. 

Ứng dụng máy học để phát hiện lũ lụt

Trong dự báo lũ lụt, các phương pháp dự báo các biến nguy cơ truyền thống có thể liên quan đến một chuỗi các mô hình thủy văn và thủy lực mô tả các quá trình vật lý. Mặc dù các mô hình như vậy cung cấp sự hiểu biết về hệ thống, nhưng chúng thường có các yêu cầu cao về tính toán và dữ liệu. Phương pháp học máy học có tiềm năng cải thiện độ chính xác cũng như giảm thời gian tính toán và chi phí phát triển mô hình.

ERDAS Extensions 2020 SP2 cho ArcGIS® 10.8.1

ERDAS Extensions 2020 SP2 cho ArcGIS® 10.8.1 là gói dịch vụ dành cho Phần mở rộng ERDAS 2020. Nó
bao gồm nhiều bản sửa lỗi và tương thích với ArcGIS® 10.7, 10.7.1, 10.8 và 10.8.1.

MineSight Torque – Giải pháp giúp quản lý dữ liệu lỗ khoan dễ dàng như quản lý CSDL nội bộ

Dữ liệu lỗ khoan được coi là tài sản quan trọng nhất của mỏ. Hexagon đảm bảo người dùng có thể quản lý thông tin này một cách khoa học, an toàn và linh động bằng với sản phẩm MineSight Torque (MSTorque) – một phần mềm trong gói sản phẩm HxGN MinePlan Geology Foundation.

Geology-Pro giải pháp cho nhà địa chất Mỏ

HxGN MinePlan Geology Pro là một giải pháp phần mềm toàn diện cung cấp mọi thứ cần thiết cho một nhà khảo sát hoặc nhà địa chất tài nguyên để quản lý, phân tích và xác minh dữ liệu lỗ khoan, thực hiện giải thích địa chất của mỏ và tạo mỏ mới

Giải pháp khoan và nổ mìn HxGN MineMeasure

HxGN MineMeasure là gói sản phẩm tập hợp bộ công cụ – bao gồm cả phần cứng và phần mềm – được thiết kế chuyên sâu để đo vẽ và cải tiến quy trình khoan – nổ mìn trong mỏ.

Tích hợp dữ liệu Radar Seasonde trong hệ thống thông tin hàng hải PORTUS

PORTUS là hệ thống Thông tin Hàng hải triển khai trên nền web tiên tiến, cho phép nhiều người dùng, với các vai trò phân cấp khác nhau, cùng xem, khai thác, chia sẻ và quản lý các sản phẩm dữ liệu radar SeaSonde (hãng CODAR).

Giải pháp điều tra dân số thông minh giúp tối ưu hóa quản lý dữ liệu thống kê

Giải pháp điều tra dân số thông minh của Hexagon (HxGN) là một nền tảng phần mềm theo mô hình Client – server, được phát triển chủ yếu để phục vụ thực hiện điều tra dân số.

SMART-MANAGEMENT Giải pháp quản lý tích hợp trên nền thông tin địa lý

SMART-MANAGEMENT là giải pháp quản lý tích hợp trên nền thông tin địa lý. Nhờ khả năng tích hợp các giữa các hệ thống, các phần mềm thao tác và các nguồn dữ liệu, giải pháp SMART-MANAGEMENT giúp khai thác tối đa giá trị dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và đảm bảo công tác quản lý được vận hành đồng bộ.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US