Tag Archives: đào tạo

TrueTech cung cấp NozzlePro và dịch vụ đào tạo, tư vấn tới PTSC

Truetech là đơn vị phân phối phần mềm Nozzle Pro tại Việt Nam đã cung cấp bản quyền phần mềm và tổ chức hướng dẫn đào tạo sử dụng phần mềm Nozzle Pro, tư vấn áp dụng phần mềm vào dự án dự án thực tế của PTSC trong đó có dự án gói A1 Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn.

Chương Trình Đào Tạo Hexagon

Các Chương trình Đào tạo Công khai năm 2021 của Hexagon sẽ vẫn ở định dạng trực tuyến. Các buổi đào tạo về Power Portfolio, Luciad Portfolio and M.App Portfolio hiện đã có sẵn để đăng ký qua các link dưới đây.

Hỗ trợ đào tạo cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày 10/5/2013,  Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin (Truetech) phối hợp với Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tiến hành đào tạo khóa ứng dụng phần mềm Caesar II trong thiết kế hệ thống đường ống cho các sinh viên chuyên ngành hóa dầu.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US