Chương trình đào tạo Hexagon tháng 4/2021

Các khóa đào tạo về Danh mục đầu tư tháng 4 và Danh mục đầu tư M.App có sẵn để đăng ký qua các liên kết bên dưới.

Xin lưu ý rằng các Chương trình Public Trainings là miễn phí cho các Đối tác của Hexagon và các dịch vụ tín dụng không cần thiết để đăng ký và tham dự các khóa học đã chọn. Nếu bạn đăng ký nhưng không tham gia khóa đào tạo, bạn sẽ bị phạt tương đương với giá đào tạo đầy đủ.

ERDAS IMAGINE Standard Training (3 ngày): 5-7 tháng Tư 2021
10:00 sáng AEDT (Australian Eastern Daylight Time)
tức 11:00 chiều giờ Việt Nam

Lớp học này là phần giới thiệu về phần mềm ERDAS IMAGINE mới nhất. Người hướng dẫn sẽ dẫn dắt những người tham dự từ những điều cơ bản về cách xem hình ảnh thông qua việc xây dựng mô hình không gian nâng cao hơn. Phân loại hình ảnh và phát hiện thay đổi cũng được đề cập trong lớp học 3 ngày này.

GeoMedia WebMap Training (2 ngày): 5-6 tháng Tư 2021 9:00 sáng CEST (Central European Summer Time) tức 8:00 sáng giờ Việt Nam

Mục tiêu của khóa đào tạo này là cung cấp giới thiệu về Hexagon Power Portfolio GeoMedia WebMap, Geospatial Portal và Geospatial SDI. Những người tham dự sẽ bắt đầu bằng cách cài đặt và định cấu hình các sản phẩm, sau đó tìm hiểu cách chuẩn bị và xuất bản các dịch vụ web raster và vector động, định cấu hình các phiên bản Geospatial Portal và Consumer portal để được cung cấp qua web và thực hiện cấu hình nâng cao bằng cách sử dụng các tính năng Geospatial SDI. Khóa đào tạo nhằm vào các nhà phát triển Geo-ICT, kỹ sư dự án và các nhà tư vấn kỹ thuật bán hàng trước (presales).

ImageStation Standard Training (3 ngày): 12-14 tháng Tư 2021
10:00 sáng AEDT (Australian Eastern Daylight Time) tức 11:00 chiều giờ Việt Nam

Buổi đào tạo này là phần giới thiệu kỹ thuật về M.App Enterprise 2019. Người tham dự sẽ học cách phát triển các ứng dụng Smart M.App bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn và mã tùy chỉnh. Họ cũng sẽ hiểu sâu hơn về kiến ​​trúc, quá trình cài đặt và cấu hình trong M.App Enterprise.

GeoMedia Advanced Training (3 ngày): 19-21 tháng Tư 2021
9 a.m. CEST (Central European Summer Time)
tức 8:00 sáng giờ Việt Nam

Mục tiêu của khóa đào tạo này là cung cấp cho bạn khóa đào tạo GeoMedia Nâng cao bao gồm: giới thiệu về GIS, các khái niệm GIS nâng cao, các chức năng và công cụ phân tích mạnh mẽ liên quan đến các trường hợp người dùng thực, xác thực dữ liệu và ghi nhãn nâng cao, mã hóa địa lý và phân tích lưới. Spatial Modeler Các ví dụ nâng cao sẽ được tạo cho các thủ tục tự động. Vào cuối khóa đào tạo này, bạn sẽ được chuẩn bị để tạo ra sản phẩm tinh vi dành cho người dùng cuối để ra quyết định và phân tích rủi ro.

ERDAS APOLLO & ECW Training (3 ngày): 26-28 tháng Tư 2021 9 a.m. CEST (Central European Summer Time) tức 8:00 sáng giờ Việt Nam

Trong quá trình đào tạo này, bạn sẽ cài đặt và cấu hình các sản phẩm, sau đó tìm hiểu cách chuẩn bị dữ liệu của mình bằng cách sử dụng công cụ ECW có tên GeoCompressor và lập danh mục dữ liệu đó vào ERDAS APOLLO. Khóa đào tạo sẽ bao gồm các quy trình chính của ERDAS APOLLO, bao gồm thu thập dữ liệu, chỉnh sửa siêu dữ liệu, cấu hình dịch vụ, tạo kiểu dữ liệu, sử dụng giao diện danh mục và xuất dữ liệu từ ERDAS APOLLO.

Đăng ký ngay để tham gia các khóa đào tạo về Power Portfolio của Hexagon!

M.App Enterprise Standard Training (4 ngày): 12-15 tháng Tư 2021 9 a.m. EST (Eastern Standard Time) tức 8:00 sáng giờ Việt Nam

Buổi đào tạo này là phần giới thiệu những kỹ thuật của bộ phần mềm M.App Enterprise. Những người tham dự của bạn sẽ học cách phát triển các ứng dụng Smart M. App bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn và mã tùy chỉnh. Họ cũng sẽ hiểu sâu hơn về kiến ​​trúc, quá trình cài đặt và cấu hình trong M.App Enterprise. Đối với khóa học này, chúng tôi có thể mở rộng khả năng có thêm một ngày cho các nhà phát triển dạy cách tùy chỉnh M. App Enterprise bằng cách sử dụng API LuciadRIA.

M.App X Training (2 ngày): 19-20 tháng Tư 2021 9 a.m. CEST (Central European Summer Time) tức 8:00 sáng giờ Việt Nam

Khóa đào tạo này giới thiệu về M.App X, phần mềm khai thác hình ảnh dựa trên đám mây của chúng tôi. Nó sẽ hiển thị cách các quy trình công việc theo định hướng phòng thủ thường được thực thi trong ERDAS IMAGINE có thể được thực hiện trên đám mây bằng cách sử dụng M.App X. Người tham dự sẽ trải qua quy trình công việc Thông minh Hình ảnh tiêu chuẩn (IMINT), bao gồm cả hình ảnh chỉnh sửa địa lý trước khi thực hiện phát hiện thay đổi, nhận dạng đối tượng và tạo báo cáo tình báo.

Đăng ký ngay để tham gia các khóa đào tạo về M.App Portfolio của Hexagon!

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU