Tag Archives: Public Trainings

Chương trình đào tạo Hexagon tháng 4/2021

Do thách thức toàn cầu của COVID-19, các Chương trình Public Training Programs năm 2021 của hãng Hexagon sẽ vẫn ở hình thức trực tuyến.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US