Tag Archives: M.App Portfolio

Chương trình đào tạo Hexagon tháng 4/2021

Do thách thức toàn cầu của COVID-19, các Chương trình Public Training Programs năm 2021 của hãng Hexagon sẽ vẫn ở hình thức trực tuyến.