Bản đồ

Xây dựng bộ dữ liệu không gian trên toàn quốc luôn là một chủ trương xuyên suốt của mỗi quốc gia. Dữ liệu này bao trùm lên nhiều lĩnh vực và kết nối với nhau theo không gian địa lý.

Lợi ích

Quy trình sản xuất bản đồ đầy đủ, từ việc chỉnh lưu ảnh đến việc khai phá, xử lý và phân tích để sản xuất ra những hình ảnh chất lượng cao

Lưu trữ và quản lý hiệu quả nguồn dữ liệu bản đồ

Phân phối các sản phẩm bản đồ ở cả dạng online và offline để đảm bảo toàn bộ các đơn vị có thể truy cập vào các bản đồ tùy theo nhu cầu của họ

Tính năng nổi bật

Phác thảo dữ liệu thô thành các sản phẩm bản đồ chính xác

Tạo ra các sản phẩm có giá trị bằng cách xử lý ảnh và khai phá dữ liệu. Sản xuất ra cá sản phẩm bản đồ chất lượng cao. Duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã được thiết lập.

Cung cấp nguồn dữ liệu địa lý cho toàn quốc gia

Thu thập và duy trì khối lượng cơ sở dữ liệu địa lý cho toàn bộ quốc gia. Phân phối hiệu quả các thông tin bản đồ đến mọi nơi từ một kho lưu trung ương.

Bản đồ hoặc các ứng dụng

Cung cấp cách thức để truy cập dễ dàng vào nguồn dữ liệu. Trao quyền cho người sử dụng tạo ra các sản phẩm của chính họ nhờ Web Services.

Công ty Truetech

Điện thoại tư vấn:

+84 (24) 3776 5088

Email liên lạc:

info@truetech.com.vn

Văn phòng chính:

Phòng 1009, Tầng 10, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội