SmartPlant Enterprise for Owner Operators

SmartPlant Enterprise for Owner Operators cho các người sỡ hữu và vận hành chính của một doang nghiệp (SPO Core). Cung cấp truy cập nhanh đến các thông tin quan trọng trong cơ sở thiết kế kỹ thuật. Sau đó dùng cách thông qua nhiều cơ chế tìm kiếm và các đường dẫn điều hướng. Điều này làm giảm thời gian cần thiết để thu thập thông tin cần thiết và đảm bảo tất cả các thông tin liên quan sẵn có để giúp đưa ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn.

Những Tính Năng Đáng Chú Ý

PBS & WBS

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng dữ liệu thông qua cấu trúc sự cố nhà máy và cấu trúc sự cố công việc theo các gói công việc.

Quản lý thẻ

Phân bổ nhất quán và chính xác số thẻ phù hợp với hệ thống đánh số nhà máy.

Quản lý tài liệu

Cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc có thể kiểm toán và quản lý số lượng lớn các tài liệu mô tả một cơ sở có quy trình phức tạp.

Chủng loại và tài sản

Quản lý chất lượng các nguyên liệu được sản xuất theo chủng loại, tuần tự từng thiết bị riêng lẻ và tài liệu liên quan.

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro

Theo dõi và quản lý tất cả các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Theo dõi hoạt động và vấn đề

Cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc có thể kiểm toán và quản lý số lượng lớn các tài liệu mô tả một quy trình cơ sở phức tạp..

Tải dữ liệu nhà máy

Tải hàng loạt dữ liệu.

Kỹ thuật và thiết kế

Duy trì cơ sở thiết kế động trong các dự án nhỏ tại chỗ.

Thực hiện theo dõi nhanh

Phạm vi triển khai cố định trong vòng 60 ngày.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có kiến ​​thức để giúp bạn xây dựng tầm nhìn của bạn.

Công ty Truetech

Điện thoại tư vấn:

+84 (24) 3776 5088

Email liên lạc:

info@truetech.com.vn

Văn phòng chính:

Phòng 1009, Tầng 10, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội