SmartPlant P&ID trong thiết kế và quản lý dữ liệu bản vẽ sơ đồ công nghệ P&ID

Bản vẽ sơ đồ công nghệ P&ID là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để thực hiện các thiết kế chuyên sâu, do đó cần đảm bảo được tiến độ và tính đúng đắn thiết kế của các kỹ sư công nghệ. Hiện nay tại một số doanh nghiệp vẫn còn tồn đọng những khó khăn nhất định trong công tác thiết kế và quản lý dữ liệu sơ đồ công nghệ P&ID. Nhằm tháo gỡ các khó khăn đó nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu, triển khai thành công giải pháp “SmartPlant P&ID” đem lại những hiệu quả cao và rõ rệt như

 • Tiết kiệm đáng kể thời gian thiết kế và chi phí;
 • Gia tăng chất lượng bản vẽ, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu toàn bộ dự án;
 • Đơn giản hóa toàn bộ quy trình kiểm tra dữ liệu;
 • Quản lý dữ liệu chất lượng cao;
 • Lập kế hoạch tốt hơn cho công tác bảo trì, mở rộng và sửa đổi.

Đối với nhiệm vụ thiết kế, SmartPlant P&ID là công cụ cho phép người dùng xây dựng và định nghĩa các quy tắc thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với từng dự án riêng biệt:

 • Các kỹ sư công nghệ (Process engineer), Kỹ sư đường ống (Piping Engineer), kỹ sư tự động hóa (E&I Engineer) … tham gia xử lý đồng thời trên cùng 1 bản vẽ tại cùng thời điểm, rút ngắn thời gian thiết kế và chuyển giao dữ liệu giữa các nhóm chuyên ngành.
Hình 1: Chia sẻ công việc giữa các nhóm chuyên ngành
 • Khả năng xây dựng quy tắc thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật cho toàn bộ dự án phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của từng đơn vị.
Hình 2: Định nghĩa quy tắc thiết kế
 • Khả năng tự động cảnh báo sai sót so với quy tắc thiết kế đã định nghĩa và truyền dữ liệu tiết kiệm đáng kể thời gian kiểm tra, gia tăng chất lượng thiết kế.
Hình 3: Tự động cảnh báo và truyền dữ liệu thiết kế

Đối với nhiệm vụ quản lý dữ liệu, SmartPlant P&ID là phần mềm cơ sở dữ liệu thông minh đảm bảo được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu:

 • Rút ngắn quá trình tìm kiếm, truy vấn và chỉnh sửa thuộc tính kỹ thuật liên quan tới từng loại đối tượng trên bản vẽ bằng công cụ Engineering Data Editor.
Hình 4: Truy vấn và chỉnh sửa dữ liệu
 • Công cụ lọc đối tượng kỹ thuật tích hợp sẵn trong phần mềm hỗ trợ cho các nhiệm vụ bảo trì, kiểm tra.
Hình 5: Lọc và hiển thị đối tượng trên bản vẽ
 • So sánh và quản lý hiệu quả sự thay đổi giữa các phiên bản P&ID
Hình 6: So sánh thay đổi giữa các phiên bản P&ID
 • Phần mềm hỗ trợ chức năng truy xuất các bản vẽ sang định dạng phổ biến như AutoCad, Microstation. Cơ sở dữ liệu P&ID thông minh cho phép khởi tạo các báo cáo Excel (Line List, Equipment List, Valve List…) nhanh chóng và chính xác bất kỳ lúc nào.
Hình 7: Truy xuất bản vẽ Autocad và khởi tạo báo cáo Excel

 Trần Nhật Long

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU