Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng công trình năng lượng bằng giải pháp Infor EAM

InforEAM là một trong những hệ thống quản lý bảo dưỡng công trình (CMMS) có nhiều tính năng nổi trội cũng như linh hoạt hiện nay. InforEAM – tên gọi trước đây là Datastream – có mặt trên thị trường từ năm 1986 và có đặc điểm phát triển theo hướng giải quyết những bài toán quản lý theo từng ngành công nghiệp khác nhau (industry-vertical design). Đường hướng này được tích hợp sẵn các chức năng và quy trình nghiệp vụ cho từng ngành công nghiệp như Sản xuất, Dầu khí (O&G), Năng lượng, Thực phẩm và Đồ uống (F&B), Giao thông, Y tế, Đội xe, Dược phẩm, Tổ hợp xây dựng… Điều này cho phép rút ngắn được thời gian triển khai giải pháp xuống mức thấp nhất do chỉ đòi hỏi cấu hình bổ sung dựa trên những tiêu chuẩn có sẵn.

InforEAM cho phép thực hiện được các loại bảo dưỡng khác nhau bằng những chức năng và quy trình dựng sẵn của giải pháp:

InforEAM giải quyết bài toán quản lý của các loại bảo dưỡng khác nhau bằng các chức năng và quy trình dựng sẵn của mình, bao gồm:

 • Bảo dưỡng phòng ngừa:
  • Bảo dưỡng định kỳ:
   • Cơ sở.
   • Quản lý thiết bị.
   • Quản lý công việc.
   • Quản lý vật tư.
   • Quản lý mua sắm.
   • KPIs và Dashboard.
   • Báo cáo.
   • Bảo dưỡng điều kiện:
    • Bảo dưỡng trực tuyến (Theo thời gian thực hoặc gần theo thời gian thực):
     • Cơ sở.
     • Quản lý thiết bị.
     • Quản lý công việc.
     • Quản lý vật tư.
     • Quản lý mua sắm.
     • KPIs và Dashboard.
     • Tự động tiếp nhận các tham số đo (Độ rung, nhiệt độ, áp suất, rò rỉ dầu…).
     • Báo cáo.
    • Bảo dưỡng không trực tuyến (Bảo dưỡng dự đoán):
     • Cơ sở.
     • Quản lý thiết bị.
     • Quản lý công việc.
     • Quản lý vật tư.
     • Quản lý mua sắm.
     • KPIs và Dashboard.
     • Nhập thủ công các tham số đo (Độ rung, nhiệt độ, áp suất, rò rỉ dầu…).
     • Báo cáo.
  • Bảo dưỡng hiệu chỉnh:
   • Cơ sở.
   • Quản lý thiết bị.
   • Quản lý công việc.
   • Quản lý vật tư.
   • Quản lý mua sắm.
   • KPIs và Dashboard.
   • Báo cáo.
  • Tính năng nâng cao:
   • Quản lý hiệu chỉnh.
   • GIS.
   • Phân tích.
   • Di động.
   • Mã vạch.
   • Quản lý đội xe.
   • Quản lý năng lượng.
   • Quản lý độ tin cậy.
   • Quản lý cảnh báo.
  • Tích hợp thông qua ION:
   • Hệ thống ERP.
   • Hệ thống kế toán.
   • Hệ thống SCADA.
   • Các hệ thống khác.

Cùng với việc triển khai những chức năng dựng sẵn và nâng cao, hệ thống quản lý bảo dưỡng (và rộng hơn nữa là hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp) cần được thiết kế và ánh xạ những quy trình nghiệp vụ và dữ liệu bảo dưỡng của chính nhà vận hành công trình. Truetech với kinh nghiệm triển khai sẽ thu thập và xử lý các loại dữ liệu bảo dưỡng khác nhau cho phù hợp với các quy trình đó. Dữ liệu được thu thập từ:

 • Bản vẽ P&ID.
  • Danh mục thiết bị chính (MEL).
  • Sơ đồ dòng chảy.
  • Phương pháp bảo dưỡng của nhà vận hành công trình.
  • Quy trình vận hành.
  • Tài liệu vendor:
   • FMECA (Failure Mode Effect and Criticality Analysis).
   • Dữ liệu hỏng hóc.
   • Dữ liệu vận hành.
  • Manuals.
  • Hướng dẫn vận hành.

Theo thời gian, InforEAM có thể hỗ trợ để xây dựng được một thư viện bảo dưỡng công trình bao gồm:

 • Mã vấn đề (Problem code).
  • Mã hỏng hóc (Failure code).
  • Mã nguyên nhân (Cause code).
  • Mã giải quyết (Action code).

Thư viện bảo dưỡng trên cùng với cơ sở dữ liệu bảo dưỡng sẽ trở thành cơ sở dữ liệu tri thức bảo dưỡng công trình cho nhà vận hành.

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU