Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị cơ điện trên các công trình biển

Tháng 3/2013, Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin – True Technology Co. Ltd phối hợp với Xí nghiệp Cơ điện_Liên doanh Việt Nga - Vietsovpetro đã hoàn thành công tác xây dựng hệ thống Quản lý tài sản áp dụng trên các công trình giàn Khoan CTK-3, CTP-2, PPD-30000 và PPD-40000 sử dụng phần mềm InforEAM phiên bản 8.4. Hệ thống được đánh giá là thành công trong việc áp dụng phần mềm nước ngoài vào giải quyết các bài toán thực tế quản lý máy móc, thiết bị tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả vận hành máy, tăng năng suất lao động, giảm thiểu thời gian quản lý. Các quy trình được xây dựng trong phần mềm được vận hành theo các tiêu chuẩn ISO (QT-HT-003, QT-VT-002, MB-DB001, HD-DB001, QT-DD-002) đáp ứng tốt toàn bộ nhu cầu của một đơn vị quản lý máy móc với số lượng lớn như XNCD. Các vấn đề trong công tác quản lý và vận hành máy móc được giải quyết triệt để qua các module của phần mềm như:
  • Quản lý thông tin kỹ thuật của thiết bị (thông số, thời gian vận hành máy, tài liệu kỹ thuật, vật tư cấu thành, ..)
  • Quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ( toàn bộ các công việc được tạo tự động theo năm và tự phân công tới từng cán bộ thực hiện công việc cũng như theo dõi quá trình thực hiện, hoàn thành các công việc).
  • Quản lý vật tư, phần mềm được tích hợp với hệ thống quản lý vật tư đã được triển khai tại toàn LDVN tạo thành quy trình khép kín về việc mua sắm, sử dụng và thanh lý vật tư.
  • Quản lý mua sắm: sau khi áp dụng thành công phần mềm, toàn bộ công tác lập kế hoạch định mức mua sắm vật tư hàng năm đều được thực hiện tự động và nhanh gọn trên phần mềm giảm thiểu thời gian thống kê, rà soát trước đây.
Hệ thống phần mềm quản lý tài sản nói chung và phần mềm InforEAM nói riêng là một hệ thống hiện đại cần được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, hệ thống sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý thông tin vận hành thiết bị. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống không phải tại đơn vị nào cũng có sự thành công mà cần có sự đầu tư bài bản từ công tác chuẩn bị tới các bước triển khai hệ thống của chủ đầu tư và sự chuyên nghiệp của đơn vị triển khai. Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU