Quản lý chuyên nghiệp bằng PRIMAVERA P6

Xây dựng, theo dõi tiến độ và quản lý tiến độ là một trong những hoạt động khó khăn mà các nhà quản lý cần phải thực hiện. Để xây dựng tiến độ công việc hiệu quả, các nhà quản lý cần phải có chiến lược rõ ràng và thực hiện theo các bước nhằm quản lý đồng bộ, dẫn đến thu được hiệu quả cao trong quản lý.

Giải pháp Quản lý tiến độ dự án Primavera P6 sẽ hỗ trợ người sử dụng tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý để tập trung công việc triển khai và thực hiện dự án.

Primavera P6 được sử dụng nhiều nhất trong các công việc sau:

Bước 1: Xác định các hoạt động cần được đưa vào theo dõi theo tiến độ

Nhà quản lý cần xác định các công việc cụ thể, lên sơ đồ các nhóm công việc để lên  tiến độ làm việc cho chúng. Thiết lập hệ thống theo sơ đồ quản lý Work Breakdown Structure (WBS), sau đó chia nhỏ các công việc ra để có thể lên được tiến độ công việc cụ thể, chính xác.

Work Breakdown Structure (WBS) là cấu trúc phân chia công việc trong quản lý dự án của hệ thống. Đây là một công cụ để xác định và tổ chức một tập hợp các công việc rời rạc của dự án theo một trình tự sẽ xảy ra, giúp nhà quản lý nắm bắt được thông tin theo thời gian.

Bước 2: Lập thứ tự cho công việc

Việc sắp xếp thứ tự cho các công việc giúp cho tư duy quản lý trở nên rõ ràng hơn. Trong mỗi công việc cụ thể, người sử dụng có thể chia ra các công việc nhỏ hơn sao cho các công việc sau hỗ trợ các công việc trước từng bước một.

Với những công việc được chia nhỏ, người sử dụng có thể gán cho các công việc đó mối quan hệ phụ thuộc với nhau để đảm bảo các thành phần của dự án có thể được tiến hành một cách tuần tự hay song song với nhau. Đây là điểm mạnh nhất của giải pháp và đặc biệt luôn hiệu quả đối với những dự án lớn.

Bước 3: Gán nguồn lực cho công việc


Bước thứ ba này đòi hỏi nhà quản lý phải định lượng được những nguồn lực cần phải sử dụng trong quá trình thực hiện nhằm đạt được mục tiêu cao nhất của mỗi công viêc đề ra. Việc này bao gồm định lượng số lượng thành viên của nhóm, nguồn tài chính và các thiết bị cần thiết. Primavera P6 cho phép định nghĩa 1 công việc cần làm trong thời gian bao lâu, bao nhiêu nhân công tham gia và cần có những loại công cụ dụng cụ gì.

Bước 4: Xây dựng tiến độ

Hệ thống cho phép ước tính được khoảng thời gian hoàn thành từng công việc dựa trên kế hoạch thực hiện ban đầu. Bước này đòi hỏi người quản lý dự án phải có kinh nghiệm chuyên môn bao quát để có cái nhìn tổng thể và đưa ra nhận định cho thời gian hoàn thành công việc thật chính xác. Đa số các dự án xây dựng ở Việt Nam gặp khó khăn ở bước này vì đánh giá khách quan và nhiều yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thực hiện thực tế như: Bàn giao mặt bằng chậm, giao hàng quốc tế….

Bước 5: Theo dõi và quản lý tiến độ

Trên cơ sở tiến độ đã được xây dựng, hệ thống cho phép người sử dụng theo dõi cũng như quản lý tiến độ của dự án theo thời gian thực. Bằng cách cân đối yếu tố tiến độ và chi phí, hệ thống có khả năng dự báo về thời điểm hoàn thành một công việc, cụm công việc hoặc toàn bộ dự án. Đây là những thông tin quan trọng cho nhà quản lý cũng như nhà đầu tư để trên cơ sở đó ra những quyết định quan trọng liên quan đến dự án của mình.

Phần mềm Primavera P6 của hãng Oracle được phát triển dựa trên nền tảng các yêu cầu quản lý tiến độ dự án của đơn vị thực hiện dự án tại Việt Nam. Nhận thấy những rủi ro, hạn chế do quá phụ thuộc vào con người theo phương pháp quản lý truyền thống, TrueTech cung cấp giải pháp này với mục đích hỗ trợ tối đa công tác quản lý tiến độ cho các đơn vị, từ đó hỗ trợ khách hàng trong công việc quản lý hàng ngày để có thể tập trung nhiều hơn vào công tác chuyên môn, nâng tầm chất lượng của dự án.

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU