Tag Archives: quản lý tiến độ

Quản lý chuyên nghiệp bằng PRIMAVERA P6

Quản lý tiến độ dự án là quá trình đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn, bao gồm lập kế hoạch tiến độ dự án, theo dõi tiến độ thực hiện dự án, so sánh tiến độ thực tế với tiến độ kế hoạch đã đặt ra và tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch ban đầu hoặc theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Chuyển đổi số trong công tác quản lý dự án nhà máy

Chúng ta đang bước vào thời kỳ mà công nghệ số sẽ đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của một doanh nghiệp hay một quốc gia nào đó. Trong vòng xoáy của cuộc cách mạng chuyển đổi số, sẽ không một doanh nghiệp hay một lĩnh vực nào đó được phép được đứng bên ngoài sự chi phối của nó nếu muốn phát triển. Vì vậy chuyển đổi số trong công tác “Quản lý dự án” là bước đi bắt buộc nếu bạn không muốn bị bỏ lại phía sau.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US