Thành công của dự án áp dụng phần mềm Infor EAM tại VSPGas

Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro là một công ty có các công trình công nghiệp lớn đặc biệt là các công trình biển vì vậy việc quản lý khối lượng tài sản, thiết bị,vật tư rất quan trọng. Chính sự cấp thiết này nên kết hợp với hãng Infor, Công ty TNHH Công Nghệ Niềm Tin đang triển khai áp dụng giải pháp Quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bị - phần mềm Infor EAM tại các Xí Nghiệp thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro trong đó có Xí nghiệp Khai Thác các công trình Khí cho 2 giàn Nén khí lớn và giàn Nén khí nhỏ. Hiện nay phần mềm này đang được áp dụng thành công theo quy trình P-HT006 thay thế cho quy trình quản lý duy tu bảo dưỡng thiết bi trước đây. Các module quản lý thiết bị, quản lý công tác duy tu bảo dưỡng, module quản lý mua sắm đơn hàng, module quản lý vật tư đang được áp dụng thành thạo và xuất báo cáo định kì giúp cho thời gian thực hiện báo cáo được giảm xuống mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả sản xuất cho đơn vị sử dụng.. Phần mềm Infor EAM đang được áp dụng thành công tại Xí Nghiệp Khí và các đơn vị khác của Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro như Xí Nghiệp Khai thác, tàu dầu VSP01, 02, Xí nghiệp Cơ Điện…. Với mong muốn đưa phần mềm vào áp dụng rộng rãi, các cán bộ của công ty Niềm Tin đang tiếp tục phối hợp với các cán bộ của Liên Doanh Vietsovpetro để tiến hành các công việc hỗ trợ vận hành phần mềm.

(Ngày 25/4/2013)

  Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU