Hợp đồng Bảo trì Bocad-Primavera-Coade

Ngày 01 tháng 06 năm 2009 vừa qua, Công ty Credent Technology đã ký Hợp đồng “Nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Bocad, Primavera, Coade” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro.

Trong hợp đồng này, Công ty Credent Technology sẽ có trách nhiệm thực hiện Dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm cũng như dịch vụ đào tạo trên các tính năng mới của phần mềm đối với các Phần mềm thiết kế chi tiết kết cấu thép - Bocad, Phần mềm quản lý kế hoạch và tiến độ - Primavera, Phần mềm tính toán bình bể và đường ống - Coade.

 

Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]