Smart City TP.HCM hướng tới giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân

Sau một năm ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) về tư vấn khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ cho việc xây dựng, triển khai Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”, UBND TP.HCM đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hợp tác với Tập đoàn VNPT trong việc xây dựng và hoàn thiện Đề án trong một năm vừa qua. Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” là bước khởi đầu đặc biệt quan trọng mang tính định hướng tổng thể cho mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn của Thành phố. [caption id="attachment_81544" align="aligncenter" width="690"]Smart City Smart city sẽ giúp TP HCM dự báo được tình trạng ngập nước, kẹt xe[/caption] Đề án xây dựng ĐTTM - Một năm nhìn lại Thỏa thuận hợp tác ký kết giữa UBND TP.HCM và Tập đoàn VNPT vào cuối tháng 9/2016 đã thể hiện sự gắn kết hợp tác lâu dài giữa hai bên trong việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và phát triển bền vững. Căn cứ vào nội dung hợp tác, Tập đoàn VNPT là đơn vị đối tác chiến lược của UBND Thành phố xuyên suốt quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, tư vấn xây dựng Khung công nghệ ICT cho Thành phố, đảm bảo hạ tầng ICT phục vụ các ứng dụng và đảm bảo sự tích hợp đồng vận hành của giải pháp từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước, thiết lập các tiêu chuẩn theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở và đề xuất lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn; đồng thời cũng đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thí điểm thực hiện để giải quyết các vấn đề đặt ra của Thành phố trong Đề án hoặc phát sinh trong quá trình triển khai Đề án cùng các nguồn lực thực hiện, và tham gia đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án khi có yêu cầu. Từ tháng 10/2016 đến tháng 02/2017, VNPT đã phối hợp với Tổ giúp việc Ban điều hành Đề án cùng với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát tại các sở ban ngành của Thành phố. VNPT đã huy động đội ngũ đông đảo các cán bộ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, tham gia tư vấn, nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án và Khung công nghệ một cách nghiêm túc, kĩ lưỡng, trên nền tảng phương pháp luận khoa học, có sự tham khảo những mô hình đô thị thông minh thành công của thế giới. Ngày 23/11/2017, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 6179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Đề án đã đề xuất 04 nhiệm vụ trọng tâm khởi động trong giai đoạn 2017-2020 bao gồm: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và Trung tâm an toàn thông tin. Các nhiệm vụ nêu trên cũng như các giải pháp trong lĩnh vực chuyên ngành khác được tập trung vận hành trên nội dung đề xuất khung công nghệ tổng thể, tuân thủ các tiêu chuẩn mở, đảm bảo sự phát triển đồng bộ và khả năng mở rộng trong tương lai. Trên cơ sở các kết quả đạt được, UBND TP.HCM đã tin tưởng đề nghị VNPT tham gia các dự án ngay từ đầu và kiểm soát khung công nghệ của các khu vực thí điểm bao gồm Quận 1, Quận 12, và Khu đô thị mới Thủ Thiêm phù hợp với khung công nghệ của Thành phố. Đặc biệt với Khu đô thị mới Thủ Thiêm – được quy hoạch trở thành một trung tâm tài chính, văn hóa, dân cư tầm cỡ khu vực – trong suốt năm 2017, VNPT đã phối hợp với Ban Quản lý ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng các đề xuất cụ thể nhằm triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh một cách hiệu quả nhất. Hướng đến sự hợp tác chiến lược lâu dài, hiệu quả Xác định đây là một nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài, ông Trần Vĩnh Tuyến – PCT UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Điều hành triển khai Đề án cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của Thành phố hoàn thiện và trình duyệt kế hoạch triển khai chi tiết trong năm 2018 cho các nội dung trọng yếu của Đề án. Năm 2018 sẽ là năm bản lề để khởi động cho Đề án, do đó, trên cơ sở thảo luận và thống nhất, UBND TP.HCM đã nhất trí chủ trương về kế hoạch triển khai sẽ tập trung vào việc thiết lập nền móng về khung kiến trúc và hạ tầng công nghệ cho 04 dự án trọng tâm và triển khai thí điểm đồng bộ, hiệu quả các mô hình, giải pháp đô thị thông minh tại các quận, huyện và trong các ngành dọc sẽ là những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện ngay. VNPT cũng cam kết sẽ sẵn sàng về công nghệ và nguồn lực triển khai để đáp ứng nhu cầu về mở rộng Trung tâm dữ liệu, xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng và hạ tầng ICT phục vụ cho 04 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, VNPT sẽ phối hợp với các Sở, Ban ngành và đơn vị có liên quan để xây dựng lộ trình, phạm vi và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn và nhu cầu triển khai thực tế của Thành phố. Bên cạnh đó, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với BQL Khu ĐTM Thủ Thiêm để thí điểm mô hình đô thị thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, VNPT sẽ tham gia đề xuất giải pháp cho một số hạng mục, dự án phục vụ phát triển du lịch thông minh, giám sát chất lượng môi trường, an ninh trật tự, y tế, giáo dục... Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ng Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ đã đánh giá cao quá trình xây dựng Đề án và tổ chức triển khai xây dựng đô thị thông minh một cách khoa học, thận trọng, có tham chiếu các tiền lệ của quốc tế; sự quyết tâm của Lãnh đạo các cấp của TP.HCM. Bộ Thông tin truyền thông đánh giá VNPT là lựa chọn đúng đắn cho TP.HCM, có kinh nghiệm và tiềm lực đủ khả năng phát huy đầy đủ các nguồn lực để vừa xây dựng hạ tầng số để phát triển hệ sinh thái giải pháp, vừa tham gia cung cấp các giải pháp ICT chất lượng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến – PCT UBND Thành phố hoan nghênh sự tham gia của VNPT trong các nội dung trên, và mong muốn sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với Tập đoàn VNPT trong các năm tiếp theo. Ông Tuyến đề nghị VNPT tiếp tục là đối tác chiến lược của thành phố trên vai trò tư vấn triển khai Đề án cũng như tham gia triển khai các hạng mục, giải pháp cho Thành phố phù hợp với các quy định của pháp luật. Đặc biệt, UBND TP.HCM đề nghị VNPT tiếp tục hoàn thiện khung kiến trúc tham chiếu về đô thị thông minh, các chuẩn kết nối, tích hợp cho các hệ thống và dịch vụ đô thị thông minh; đề xuất mô hình và giải pháp cho Trung tâm Điều hành thông minh cho Thành phố (IOC); phối hợp với Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung xây dựng phương án xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng cho Thành phố và các hoạt động CNTT liên quan phục vụ SEAGames 31; tiếp tục nghiên cứu đề xuất triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; nâng cấp một số tính năng cho hạng mục trung tâm ứng cứu khẩn cấp dựa trên hệ thống liên thông 113-114-115..., và các giải pháp trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, an ninh trật tự, môi trường... Song song với các giải pháp về công nghệ, Thành phố cũng đặt hàng VNPT về các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc vận hành đô thị thông minh. Thông qua quan hệ hợp tác lâu dài với VNPT, Lãnh đạo Thành phố mong muốn hiện thực hóa chiến lược xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh bằng các giải pháp cụ thể, bám sát những nhu cầu bức thiết nhất của người dân, được xây dựng và triển khai một cách bài bản, có tính kế thừa cao, góp phần tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, đảm bảo cho sự thành công của Đề án và sự phát triển bền vững của Thành phố.
VNPT tự tin sẽ hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh. Trước mắt trong 5 năm tới, VNPT sẽ tập trung thực hiện các chương trình giao thông thông minh, y tế thông minh, giám sát môi trường thông minh…để giải quyết các hạn chế, bức xúc của người dân như tình trạng kẹt xe, ngập nước, y tế… Sau đó, trong các năm tiếp theo tùy theo nhu cầu của thành phố mà thực hiện các bước làm thành phố càng thông minh hơn. Những tiện ích mà người dân thụ hưởng khi TPHCM trở thành thành phố thông minh gồm: Dịch vụ chính quyền điện tử, hệ thống giao thông thông minh, quản lý lưới điện, quản lý nguồn nước sạch, giám sát môi trường, quản lý rác thải. Tất cả những tiện ích này tập trung vào 5 lĩnh vực thành phố cần phát triển mang tính bền vững gồm giao thông, an ninh, môi trường, y tế và du lịch.

Tú Ân

Báo Đầu Tư

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU