Quản lý sản xuất bằng Smart® Production

Giải pháp bắt đầu từ khâu thiết kế, bao gồm cả công tác quản lý thay đổi và tiếp tục kéo dài cho đến khâu sản xuất như hoàn thiện chế tạo và lắp ráp các cấu kiện công trình. Đi trước và đón đầu những vấn đề cần phải cạnh tranh của doanh nghiệp, luôn yêu cầu phải cải tiến và nâng cao khả năng hỗ trợ quá trình sản xuất tinh gọn, giải pháp Smart® Production Enterprise của Hexagon cho phép sử dụng những kiến thức về sản xuất của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dự án cũng như năng suất lao động.

Tạo sao cần sử dụng Smart® Production?

  • Quản lý thay đổi: Quản lý mọi thay đổi trong quá trình sản xuất theo hướng lấy dữ liệu làm trung tâm.
  • Kiểm soát sản xuất: Khả năng truy cập thời gian thực từ các máy trạm và máy móc sản xuất giúp người dùng có được những đánh giá khách quan đối với tiến trình công việc tại bất cứ thời điểm nào.
  • Nâng cao khả năng sử dụng nguyên liệu: Bằng cách tích hợp với kho hàng, người dùng có thể quản lý được tình trạng sử dụng nguyên liệu thực tế và nguyên liệu dư thừa để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Smart® Production giúp giải quyết những vấn đề sau:

  • Nâng cao khảo năng theo dõi quá trình Thiết kế/Sản xuất: Sử dụng cấu hình hình cây trong thiết lập kế hoạch lắp ráp của Smart3D làm nền tảng, hệ thống cho phép theo dõi chi tiết thời gian thực tình trạng sản xuất so với kế hoạch.
  • Cân bằng năng lực sản xuất hiệu quả: Dựa trên dự tính đã được thiết lập trước và chu kỳ sản xuất, hệ thống cho phép lập lịch sản xuất nhanh/chậm dựa trên nguồn lực và năng suất (Cân bằng sản xuất) để cho phép tạo ra các kế hoạch chuẩn bị công việc một cách chính xác.
  • Dễ dàng lập lịch sản xuất: Lập lịch sản xuất đúng hạn được hỗ trợ thông qua một quy trình hoàn thiện, bao gồm cả giai đoạn lắp ráp và sau lắp ráp, bằng cách sử dụng tính năng lập lịch chế tạo cấu kiện của hệ thống.

Quy trình chế tạo bằng Smart® Production được mô tả như sau:

Quy trình chế tạo bằng Smart® Production

Lược dịch:

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU