Quản lý bảo dưỡng thiết bị tích hợp cho công trình dầu khí ngoài khơi

Bối cảnh quản lý và vận hành công trình ngoài khơi

Ngoài đặc điểm xa bờ và khó khăn trong công tác hậu cần vật tư trang thiết bị, công trình dầu khí ngoài khơi thường bao gồm những tài sản đặc biệt phức tạp, đắt đỏ và không có sẵn trên thị trường nên việc sử dụng vượt quá vòng đời thiết kế của chúng là điều không hiếm trong ngành. Các yếu tố vượt ra ngoài vòng đời của thiết bị không chỉ liên quan đến bản thân phần cứng, sự thay đổi về con người vận hành mà còn bao gồm cả vấn đề ăn mòn, mỏi cơ học, công nghệ lỗi thời và hiệu chỉnh sai lệch hệ thống…

Để đánh giá những tác động này, công tác kiểm tra/đánh giá thiết bị (Inspection) và hiệu chuẩn (Calibration) thường xuyên được tiến hành một cách độc lập nhưng kết quả lại có liên quan chặt chẽ đến công tác bảo trì/bảo dưỡng. Vậy, làm thế nào để sử dụng những dữ liệu này trên cùng một nền tảng quản lý chung để phục vụ công tác kéo dài vòng đời của thiết bị?

Quản lý bảo dưỡng thiết bị tích hợp

Thiết bị trên các công trình ngoài khơi đều hoạt động trong môi trường ăn mòn cùng với sự xâm lấn của các sinh vật biển nên nhà vận hành luôn phải hiểu và dự đoán được những ảnh hưởng làm suy giảm hay biến đổi đến vòng đời hoạt động của các thiết bị đó.

Trên cơ sở này, công tác Inspection trong ngành Dầu khí là công việc làm thường xuyên và định kỳ gắn với hoạt động an toàn và đăng kiểm. Trong khi đó, phần Calibration được dùng nhiều cho các thiết bị đo lường điều khiển phục vụ cho hiệu chỉnh sau thời gian sử dụng nhất định cho dù thiết bị đó không bị hư hại hay hỏng hóc.

Sự suy giảm về kết cấu của công trình ngoài khơi

Hệ thống CMMS (Computerized Maintenance Management System) cung cấp cho nhà vận hành công trình những thông tin rất hữu ích về kế hoạch và công việc bảo dưỡng định kỳ (Preventive Maintenance) để đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động hiệu quả theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuy nhiên, dừng lại ở mức độ này trong điều kiện hoạt động đặc thù của thiết bị ngoài khơi cũng như khả năng các thiết bị đã hoạt động vượt ra khỏi vòng đời thiết kế của chúng là chưa đủ.

Các nhà vận hành công trình ngoài khơi luôn cần những thông tin và biện pháp tích hợp mang tính chủ động hơn để nhận diện vấn đề có thể tiềm tàng xảy ra. Để nhận diện được những vấn đề này, công tác kiểm tra đánh giá thiết bị (Inspection) như ăn mòn, mỏi cơ học, biến dạng vật lý hay sự xâm lấn của sinh vật biển… thường xuyên được thực hiện mà không cần phải can thiệp vào các quy trình sản xuất. Sau khi có các báo cáo kiểm tra, đánh giá thiết bị thì sẽ có một loạt các hoạt động hiệu chuẩn (Calibration) theo tình hình thực tế để từ đó có các phương án bảo dưỡng phù hợp.

Như vậy, giải pháp CMMS cho các công trình ngoài khơi là một giải pháp toàn vẹn giữa các hoạt động Kiểm tra/đánh giá, Hiệu chuẩn và Bảo dưỡng trên cùng một cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao độ tin cậy cũng như hoạt động kéo dài vòng đời của thiết bị.

Thực hiện công việc và trao đổi dữ liệu giữa Inspection, Calibration và Maintenance

Hỗ trợ cho các hoạt động ALE

Các biện pháp kiểm tra/đánh giá, hiệu chỉnh và bảo dưỡng thiết bị tích hợp là các yếu tố rất quan trọng trong việc đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của thiết bị ngoài khơi. Khi thực hiện một công việc ALE, các nhà quản lý cần đánh giá những dữ liệu lịch sử trong hệ thống CMMS tích hợp về quá trình vận hành, bản vẽ thiết kế, báo cáo kiểm tra/đánh giá, quá trình hiệu chuẩn và tần suất bảo dưỡng. Những thông tin này sẽ cung cấp cho nhà quản lý cách nhìn nhận thực tế về tính toàn vẹn, độ tin cậy và những điểm rủi ro tiềm tàng để phân tích kết quả trong việc kéo dài vòng đời thiết bị trên công trình của mình.

Kết quả đánh giá ALE sẽ quyết định tần suất bảo dưỡng cho công trình

“Từ khi triển khai InforEAM, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đáng kể về chất lượng dịch vụ và giảm chi phí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa”

Matlas Pizzarro - Giám đốc Vận hành, Công ty VTR Global.

Sản phẩm liên quan của giải pháp:

InforEAM

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU