Infor EAM gia nhập hệ sinh thái Hexagon PPM của Hexagon

Theo đó, Infor EAM đã trở thành một trong số các giải pháp thuộc Hexagon PPM – Hexagon, nhận diện thương mại của phần mềm cũng được thay đổi:

Hexagon PPM là một trong những Công ty con của Hexagon, dẫn đầu thế giới về các sản phẩm phần mềm thiết kế, quản lý vận hành công trình công nghiệp, các giải pháp tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, quản lý hạ tầng kỹ thuật cùng với các hệ thống thiết bị cảm biến, với khả năng liên kết chặt chẽ, tạo thành hệ sinh thái bền vững và phát triển cho quản lý đô thị và nhà máy sản xuất.

Mô hình tổng thể phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp và bảo trì thiết bị HxGN EAM:

Chi tiết các ứng dụng của giải pháp

- Chủ thể quản lý của phần mềm là tài sản của doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ dây chuyền, tài sản, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, công cụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, các thiết bị phụ trợ, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị giám sát, thiết bị IOT và các tài sản, thiết bị khác.

- Các ứng dụng cơ bản của phần mềm:

 • Quản lý thiết bi;
 • Quản lý bảo dưỡng/sửa chữa;
 • Quản lý ngân sách, chi phí;
 • Quản lý thực hiện công việc;
 • Quản lý vật tư;
 • Quản lý nhân lực bảo dưỡng/sửa chữa;
 • Quản lý tài liệu;
 • Quản lý mua sắm, đấu thầu;
 • Quản lý đơn vị cung cấp;
 • Quản lý dịch vụ bảo dưỡng;
 • Quản lý an toàn;
 • Quản lý kiểm tra;
 • Quản lý dự án;
 • Quản lý theo dõi những thay đổi bất thường.

- Các ứng dụng nâng cao:

 • Hiệu chuẩn;
 • Quản lý tài sản trên bản đồ GIS;
 • Báo cáo, thống kê;
 • Quản lý đội xe;
 • Quản lý hiệu quả sử dụng năng lượng;
 • Lưu vết sự kiện;
 • Nhập dữ liệu tài sản, tính toán diện tích, chiều dài từ bản vẽ CAD;
 • Tích hợp, quản lý dữ liệu từ Hệ thống thông tin công trình BIM;
 • Phân tích, đánh giá độ tin cậy;
 • Quản lý cảnh báo;
 • Tích hợp, đồng bộ dữ liệu với hệ thống khác;
 • Tối ưu ràng buộc;
 • Điều phối tự động;
 • Lập kế hoạch đầu tư.

- Ứng dụng di động cho công việc bảo trì, sửa chữa, kiểm tra.

Những thay đổi của HxGN EAM từ khi sát nhập vào Hexagon PPM

Các tính năng mới được cập nhật trong phiên bản hiện tại 11.7.1 (tháng 5/2022)

Lợi ích Phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp và bảo trì thiết bị HxGN EAM

GIẢMTĂNG
- Giảm tới 50% chi phí bảo trì ngoài giờ, nhân công và chi phí nhà thầu;
- Giảm 20% thời gian ngừng sản xuất;
- Giảm 30% lượng hàng tồn kho;
- Giảm 20% chi phí ghi sổ hàng tồn kho;
- Giảm 10% chi phí nguyên vật liệu;
- Giảm 50% chi phí quá trình mua hàng
- Tăng 50% trong việc thu hồi chi phí bảo hành;
- Cải thiện 20% năng suất lao động.
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU