Infor EAM gia nhập hệ sinh thái Hexagon PPM của Hexagon

Tháng 7 năm 2021, Tập đoàn công nghệ toàn cầu Hexagon đã mua lại hoạt động kinh doanh và hoạt động nghiên cứu, phát triển của Phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp và bảo trì thiết bị Infor EAM, đồng thời hình thành mối quan hệ chiến lược rộng rãi với hãng Infor và Koch.

Khảo sát, thăm dò, xây dựng CSDL – cơ sở chuyển đổi số ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng ngày 10/12/2021, trong khuôn khổ chuỗi hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp khai khoáng” Truetech tổ chức Hội thảo chuyên đề “Khảo sát, thăm dò, xây dựng CSDL”

Giải pháp giám sát, cảnh báo vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị

Lập quy hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng để định hướng phát triển đô thị. Tuy nhiên, “đô thị có được xây dựng, phát triển theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không” là nội dung quan trọng hơn trong công tác quản lý.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US