Hợp đồng cung cấp phần mềm SmartPlant 3D

Ngày 04 tháng 8 năm 2009, Công ty True Technology Co., Ltd đã ký kết hợp đồng: “Cung cấp phần mềm thiết kế SmartPlant 3D” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Trong Hợp đồng này, Công ty True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:

  • Phần mềm thiết kế SmartPlant 3D.
  • Phần mềm Microsoft SQL server.
  • Khóa đào tạo sử dụng phần mềm và tạo thư viện vật tư kết cấu, thiết bị và đường ống cho dự án.
  • Tư vấn khởi tạo dự án, quản trị hệ thống, xây dựng thư viện vật tư tiêu chuẩn cho dự án.
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU