Hợp đồng cung cấp phần mềm SmartPlant 3D

Ngày 04 tháng 8 năm 2009, Công ty True Technology Co., Ltd đã ký kết hợp đồng: “Cung cấp phần mềm thiết kế SmartPlant 3D” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Trong Hợp đồng này, Công ty True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:
  • Phần mềm thiết kế SmartPlant 3D.
  • Phần mềm Microsoft SQL server.
  • Khóa đào tạo sử dụng phần mềm và tạo thư viện vật tư kết cấu, thiết bị và đường ống cho dự án.
  • Tư vấn khởi tạo dự án, quản trị hệ thống, xây dựng thư viện vật tư tiêu chuẩn cho dự án.
Quay lại

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU