Hợp đồng ký kết trong quý IV/2010

Trong những tháng cuối năm 2010, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty True Technology Co., Ltd đã cố gắng hết sức để hoàn thành một số hợp đồng mới cũng như kết thúc đúng thời hạn các hợp đồng đã ký. Với những nỗ lực đó, trong quý IV này, True Technology Co., Ltd đã ký kết hợp đồng với các khách hàng sau:

Công ty Jesco SE Việt Nam

 • Ngày 06/10/2010, True Technology Co., Ltd đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm thiết kế PDS cho Công ty Jesco SE Việt Nam.

JGC Vietnam

Nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng, trong quý IV này, True Technology Co., Ltd đã tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng sau với JGC Vietnam:
 • Ngày 30/10/2010, True Technology Co., Ltd đã tiếp tục ký hợp đồng thuê phần mềm thiết kế PDS cho Công ty JGC Việt Nam.
 • Ngày 30/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tải nạp dữ liệu cho hệ thống EDMS.
 • Ngày 09/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm Caesar II.
 • Ngày 28/12/2010, tiếp tục ký hợp đồng thuê phần mềm PDS và phần mềm SmartPlant Review.

Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro

Với mối quan hệ hợp tác lâu năm, XNLD Vietsovpetro đã rất tin tưởng và tiếp tục ký kết các hợp đồng với True Technology Co., Ltd:
 • Ngày 02/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu kỹ thuật vận hành công trình.
 • Ngày 18/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài liệu dự án thu gom khí Rồng – Đồi Mồi.
 • Ngày 19/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm và dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm duy tu bảo dưỡng thiết bị trên các giàn khí, InforEAM.
 • Ngày 25/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm thiết kế tính toán bình áp lực PVElite.
 • Ngày 29/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì phần mềm thiết kế công trình SmartPlant 3D.
 • Ngày 01/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì phần mềm phân tích tính toán kết cấu và thi công Sacs và phân tích vận chuyển/ neo chằng kết cấu công trình biển Moses.
 • Ngày 01/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp và bảo trì phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu công trình biển SmartPlant Foundation.
 • Ngày 08/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì phần mềm thiết kế chi tiết kết cấu thép và phần mềm quản lý dự án Primavera.
 • Ngày 27/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì phần mềm tính toán bình áp lực và đường ống PVElite & Coade.
 • Ngày 31/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu kỹ thuật cho XN Khoan và Sửa Giếng.

UNDP Việt Nam

Với những nỗ lực không ngừng trong việc tìm kiếm và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các khách hàng mới. Trong tháng 11/2010, True Technology Co., Ltd đã ký kết hợp đồng cung cấp một số thiết bị phần cứng cho UNDP Việt Nam.

Công ty Cổ phần chế tạo Giàn khoan dầu khí - PVShipyard

Việc ứng dụng thành công bộ phần mềm thiết kế SmartMarine 3D đã mang lại hiệu quả trong công tác thiết kế của Công ty Cổ phần chế tạo Giàn khoan dầu khí – PVShipyard. Trên cơ sở đó, PVShipyard đã tin tưởng và tiếp tục ký kết các hợp đồng cung cấp phần mềm với True Technology Co., Ltd: -    Ngày 25/11/2010, ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm SmartPlant Electrical. -    Ngày 27/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm SmartPlant Instrumentation. -    Ngày 31/12/2010, ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm PVElite/ CodeCalc.

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông – Biển Đông POC

Với sự tin tưởng từ những hợp đồng đã ký, ngày 27/12/2010, Biển Đông POC đã tiếp tục ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống quản lý tài liệu điện tử với True Technology Co., Ltd. Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU