Hội nghị kinh doanh 2021 của công ty Truetech

Trong 2 ngày 9 và 10/3/2021, Ban lãnh đạo công ty True Technology Co. Ltd. đã tổ chức Hội nghị kinh doanh 2021 để thông báo kết quả hoạt động cả năm 2020, đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 và quyết định nhiều chính sách quan trọng trong việc cơ cấu lại bộ máy công ty, định hướng phát triển các mảng công nghệ mới trong thời kỳ chuyển đổi số.

Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]