Hội thảo công nghệ Hexagon Live 2016 tại Anaheim

HxGN LIVEalt

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ HEXAGON LIVE 2016 TẠI ANAHEIM

Tập đoàn Hexagon sẽ tổ chức Hội thảo Công nghệ Hexagon Live 2016 tại Anaheim, California từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 06 để giới thiệu các nhóm giải pháp Công nghệ của hãng. Nội dung chương trình Hội thảo như sau:

Ola Keynote

TracksChủ đề:Giới thiệu chung về các nhóm giải pháp của Hexagon”

Diễn giả:  Ola Rollén - President & CEO, Hexagon

Thời gian: 05:30 pm ngày 13/06/2016

Tại: The Arena at Anaheim Convention Center

Geospatial Keynote Speaker

TracksChủ đề: “Hệ thống giải pháp Không gian - Geosystems”
Diễn giả: Juergen Dold - President, Geosystems
Thời gian: 11:00 am ngày 14/06/2016 Tại: The Arena at Anaheim Convention Center

alt

Tracks

Chủ đề: “Hệ thống giải pháp Không gian - Geosystems”
Diễn giả: Juergen Dold - President, Geosystems Thời gian: 11:00 am ngày 14/06/2016 Tại: The Arena at Anaheim Convention Center

Metrology Keynote Speaker

Tracks

Chủ đề: “Thiết bị Đo lường Thông minh - Manufacturing Intelligence”
 
Diễn giả: Norbert Hanke - President, Manufacturing Intelligence
Thời gian: 01:30 pm ngày 14/06/2016
Tại: The Arena at Anaheim Convention Center
Metrology Keynote Speaker

Tracks

Chủ đề: “Giải pháp trong lĩnh vực Chế tạo, Năng lượng và Công trình biển -  Process, Power & Marine Track Keynote”
Diễn giả: Johan Krebbers - IT CTO & VP TaCIT Architecture , Shell International
Thời gian: 08:00 am ngày 14/06/2016
 Tại: The Arena at Anaheim Convention Center

alt

Tracks

Chủ đề: “Safety & Infrastructure” Diễn giả: Steven Cost - President, Safety & Infrastructure
Thời gian: 09:30 ngày 14/06/2016Tại: The Arena at Anaheim Convention Center
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU