Giải pháp quản lý vận hành và ca làm việc trong ngành sản xuất

Bạn đang quản lý giao ca bằng phương tiện gì?

Quy trình liên tục trong ngành sản xuất  đòi hỏi người thực hiện công tác vận hành và bảo dưỡng nhà máy sản xuất luôn phải theo dõi sát sao 24/7. Do đó những người tham gia vận hành, bảo dưỡng thường xuyên phải luân chuyển giữa các ca làm việc với nhau. Việc bàn giao ca làm việc được mô tả là sự chuyển giao nhiệm vụ, giữa các cá nhân hoặc nhóm. Chính vì thế, chất lượng công việc được bàn giao ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và an toàn trong quá trình vận hành nếu thông tin không được chính xác.

Hầu hết các nhà máy sản xuất theo phương thức truyền thống đều sử dụng biểu mẫu giấy, công cụ bảng tính và văn bản một cách rời rạc, thậm chí có thể bàn giao bằng lời nói mà không ghi chép lại. Những phương pháp này có thể gây nhầm lẫn hoặc đưa ra những hướng dẫn thiếu sót thông tin dẫn đến nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng.

Vấn đề của các nhà máy sản xuất là cần một hệ thống nhật ký điện tử để ghi lại tình trạng nhà máy, hoạt động vận hành của từng ca, các vấn đề lưu ý để tạo điều kiện cho việc bàn giao ca trực kèm theo các thông số liên quan đến sản phẩm. Hệ thống và dữ liệu yêu cầu phải truy cập dễ dàng từ các  loại thiết bị ở mọi nơi trong nhà máy để tất cả người dùng đều có thể theo dõi được.

Giải pháp quản lý vận hành (Operations Management Solutions) của Hexagon được xây dựng để giải quyết triệt để những vấn đề trên. Giải pháp cung cấp cho người sử dụng những thông tin như: sổ nhật ký điện tử, quản lý bàn giao ca, hướng dẫn vận hành cho ca sau, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Giải pháp đảm bảo tính nhất quán về thông tin chi tiết hoạt động bàn giao ca, giảm rủi ro trong vận hành và bàn giao ca làm việc trong nhà máy phát điện.

Cải thiện quy trình làm việc

Các quy trình về an toàn, sức khỏe và môi trường  ( HSE) được lặp đi lặp lại và có thể kiểm tra trong quá trình quản lý vận hành để đánh giá rủi ro. Danh mục an toàn được kiểm tra và hoàn thiện trước khi bàn giao ca làm việc. Điều này sẽ hạn chế lỗi do con người gây ra, đồng thời cải thiện khả năng tiếp nối thông tin/dữ liệu giữa ca trước và ca sau. Hướng dẫn nhân sự thông qua các chỉ dẫn trong chính công việc hàng ngày của họ sẽ đảm bảo không có gì bị bỏ sót trong quá trình vận hành và bàn giao ca làm việc. Ngoài ra, việc giảm thiểu tối đa khối lượng tài liệu, văn bản, giấy giờ, cũng giúp giảm thiểu nhầm lẫn thông tin do con người gây ra.

Môi trường làm việc linh hoạt và dễ quản lý sẽ cải thiện chất lượng sản phẩm

Một môi trường làm việc chung và có thể hiển thị trên toàn doanh nghiệp giúp những người liên quan có thể truy cập thông tin họ cần sẽ khiến hiệu quả hoạt động và tính đảm bảo về thông tin, dữ liệu được gia tăng.

Việc quản lý vận hành, nhật ký vận hành được cập nhật theo thời gian thực và truy cập ngay cả khi nhân viên không có mặt tại nhà máy sẽ khiến họ luôn nắm bắt được công việc và thông tin mọi lúc mọi nơi. Nhà quản lý các cấp sẽ dễ dàng nắm bắt được thông tin và sự cố của công trình một cách kịp thời để có thể đưa ra hướng dẫn, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Báo cáo, văn bản được sắp xếp hợp lý, dễ dàng truy cập

Việc số hóa các tài liệu, văn bản, nhật ký, lưu ý trong quá trình vận hành.... sẽ giúp cho hoạt động của nhà máy được cải thiện đáng kể và quản lý dễ dàng hơn. Chuyển giao thông tin tự động giúp luồng thông tin được duy trì và luôn đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, tuân thủ quy định qua đó phần nào kiểm soát được quy trình và nâng cao tính an toàn trong vận hành công trình nhà máy.

Phần mềm liên quan

J5 Operation Management

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU