Author Archives: Mai Xuân Hoàng

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về công việc “Pipe Stress Analysis” và ứng dụng phần mềm Caesar II trong thiết kế đường ống.

Read more

Cùng tìm hiểu khái niệm: Design by Rules với sự hỗ trợ của phần mềm PV Elite áp dụng trong tính toán, thiết kế thiết bị chịu áp.

Read more

Cùng tìm hiểu ứng dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn để giải quyết các bài toán phi tiêu chuẩn trong tính toán cơ khí cho thiết bị chịu áp ( Pressure Vessel) bằng phần mềm NOZZLE PRO

Read more

3/3