Giải pháp quản lý tiến độ và chi phí dự án Primavera

Quản lý dự án liên quan đến kế hoạch, công việc, ngân sách, lập tiến độ và hợp đồng - có nghĩa là liên quan đến sự kiểm soát. Những dự án cần phải được triển khai  nhanh chóng để tận dụng các cơ hội kinh doanh quan trọng và giữ cho chi phí thấp. Song song với đó, thực thi tốt kế hoạch dự án sẽ đảm bảo được sự cân bằng giữa các yếu tố: tiến độ, nguồn lực và chi phí của doanh nghiệp.

Primavera có thể giúp doanh nghiệp những gì?

Primavera là giải pháp được xây dựng đặc biệt để ứng dụng cho việc quản lý hồ sơ dự án (Porfolio), đơn hàng/hợp đồng (Contract), một dự án cụ thể (Project), tối ưu hoá các nguồn lực (Resources) và chi phí (Cost),… giúp hoàn thành dự án đó trong bối cảnh cân bằng những yếu tố trên. Primavera mang lại hiệu quả thiết thực cho người sử dụng thông qua các công cụ rất mạnh phục vụ phân tích hồ sơ/tiến độ dự án, dự báo chi phí chính xác, và cung cấp những mối liên kết chặt chẽ giữa đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, chủ đầu tư và nhà thầu.

Giải pháp này cho phép phân tích và lập tiến độ hoàn thành các hạng mục, đảm bảo mục tiêu của dự án bằng các công cụ thân thiện và dễ sử dụng, nhằm quản lý hiệu quả quá trình thực hiện dự án, từ những dự án đơn giản nhất đến những dự án phức tạp nhất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Đánh giá tiến độ thực hiện dự án

Thay vì phải lập kế hoạch triển khai dự án mới từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, giám đốc dự án và người lập kế hoạch có thể tìm ra cách ứng dụng thực tế tốt nhất cho dự án mới từ những dự án tương tự trong quá khứ hoặc các thực tế điển hình lưu giữ trong hệ thống.

Quản lý ngân sách và chi phí dự án theo tiến độ thực hiện là một trong những điểm nổi trội của giải pháp. Primavera cho phép nhà quản lý nhìn nhận trực quan về tình hình dự án trong mối tương quan giữa tiến độ và chị phí. Trên cơ sở những phân tích này, nhà quản lý, hoặc có thể có các biện pháp can thiệp kịp thời vào dự án, hoặc có thể cân đối dự án song song với các dự án khác, để đạt được mức tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Primavera được trang bị và tích hợp những công cụ lập báo cáo phong phú để thoả mãn những yêu cầu phức tạp nhất từ phía người sử dụng. Với những biểu đồ Gantt, PERT, nguồn tài nguyên, bảng tính, đồ thị, được xây dựng theo quy chuẩn, người sử dụng có thể dễ dàng trao đổi thông tin với nhau từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất dự án.

Báo cáo phân tích dự án

Primavera cho phép người sử dụng phối hợp với nhau trên một nguồn dữ liệu đồng bộ để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật, chính xác, toàn vẹn ở mức độ bảo mật cao nhất.

Đường cong thực hiện dự án (S-Curves)

Những ai sẽ tham gia vào quản lý dự án?

  • Người lập kế hoạch (Planners & Schedulers).
  • Ban quản lý dự án (Project Management Office - PMO).
  • Nhà quản lý (Administrators).
  • Giám đốc nhân sự (Resource Managers).
  • Giám đốc dự án (Project Managers).
  • Cán bộ phụ trách các lĩnh vực (Executives).
  • Các bên tham gia dự án (Project Participants).
  • Các nhà đầu tư (Stakeholders).
  • Thành viên trong nhóm dự án (Team Members).
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU