Giải pháp quản lý thông tin nhà máy SDx

Ngành năng lượng nói chung và các nhà máy điện nói riêng có vòng đời cũng tương tự như các công trình công nghiệp khác, trong đó có các quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành. Các nhà máy điện còn có những điểm khác biệt, đó là phải được vận hành theo đúng cấu hình tiêu chuẩn đã được thiết kế. Điều này đòi hỏi công tác quản lý thông tin nhà máy cần có đủ dữ liệu, để các Chủ đầu tư hay Nhà vận hành có thể đảm bảo đầy đủ công suất của công trình. Giải pháp SDx của Hãng Hexagon là bộ giải pháp được thiết kế chuyên biệt cho việc quản lý thông tin công trình nhà máy điện trên nhiều phương diện:

Giải pháp lấy dữ liệu từ giai đoạn thiết kế và tài sản thực tế làm nền tảng quản lý cũng như trao đổi thông tin của toàn bộ nhà máy. Hệ thống cho phép người sử dụng có thể quản lý được những thay đổi trong bản vẽ thiết kế và các phiên bản tài liệu phát sinh sau thời gian dài vận hành. Sử dụng các mô hình CAD 3D hoặc các bản vẽ thiết kế khác như P&ID, Isometric,…, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin theo từng mục đích cụ thể. Theo một luồng quy trình công việc xác định, hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và có khả năng phân thành những vùng dữ liệu hợp lệ và vùng không hợp lệ. Mô hình tổng thể lấy dữ liệu làm trung tâm quản lý vận hành nhà máy như sau:

Mô hình quản lý vận hành lấy dữ liệu làm trung tâm

Giải pháp cho phép xây dựng mối quan hệ giữa tài sản thiết bị thực tế của nhà máy và thông tin tài liệu kỹ thuật của các nhà thiết kế để tạo thành các đối tượng liên kết với nhau, nhằm thực hiện phân tích cũng như quản lý những thay đổi (nếu đã xảy ra) trong quá trình vận hành. Cách thức này sẽ giúp người dùng từ các thiết bị thực tế trong nhà máy có thể kết nối và truy cập đến thông tin thiết kế cũng như vận hành của chính thiết bị. Mỗi khi có thay đổi, hệ thống sẽ phân tích và cảnh báo để giúp theo dõi và quản lý những thay đổi đó.

Quản lý cấu hình (Configuration Management and Information System [CMIS]) là một trong những thành phần của hệ thống quản lý thông tin, nhằm đảm bảo công trình được vận hành một cách đầy đủ và an toàn, theo các tiêu chuẩn được thiết lập cho nhà máy. Giải pháp quản lý của Hexagon cho phép liên kết các quy tắc, dữ liệu thiết kế và thông tin tài sản thực tế, nhằm đảm bảo những yêu cầu về an toàn theo đúng cấu hình chung của nhà máy. Đối với mỗi hạng mục thiết bị, hệ thống sẽ xác định được những tài liệu thiết kế và quy tắc vận hành liên quan. Ngược lại, hệ thống cũng xác định được mỗi tài liệu thiết kế và quy tắc vận hành sẽ ảnh hưởng đến những hạng mục thiết bị liên quan nào trong nhà máy. Với việc liên kết thông tin và dữ liệu hai chiều như trên, quá trình trao đổi thông tin luôn được đảm bảo theo những quy định và quy tắc vận hành chung.

Môi trường quản lý cấu hình

Giải pháp cho phép người dùng có thể tổ chức, quản lý và theo dõi tình trạng tuân thủ những quy tắc thiết kế cũng như vận hành của công trình trong một môi trường tích hợp hoàn chỉnh, bằng cách phân loại, phân nhóm, liên kết những quy tắc này với nhau. Hệ thống cũng giúp tổng hợp thực tiễn để xây dựng thành các bộ tiêu chuẩn ngành, quốc gia và quốc tế ở nhiều lĩnh vực liên quan. Người dùng có thể phân chia các tiêu chuẩn này thành nhiều quy tắc nhỏ để liên kết với từng hạng mục thiết kế hoặc tài sản thiết bị thực tế. Một hệ thống quản lý từ tài liệu thiết kế, các thay đổi, cấu hình và các tiêu chuẩn của nhà máy sẽ tạo ra một môi trường làm việc chung cho toàn bộ nhà máy. Hơn nữa, khả năng tích hợp với những hệ thống khác như ERP, quản lý bảo trì- bảo dưỡng, quản lý chuỗi cung ứng,…, sẽ giúp đơn vị hoàn chỉnh hệ thống quản lý tổng thể của mình.

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU