Công nghệ AI và 3D đang thay đổi an ninh ngành đường sắt như thế nào?

Công nghệ lập bản đồ 3D bằng LiDAR sẽ tạo ra một nguồn tài nguyên đáng kinh ngạc trên nền bản đồ trong khi công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cho phép nhanh chóng phân tích các kết quả thu nhận được trên bản đồ 3D. Kết hợp hai loại giải pháp công nghệ này sẽ định hình tương lai an ninh của ngành đường sắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *