Category: Nhân Viên Chia Sẽ

Công cụ quản lý 5S

5S hiện diện tại tất cả các tổ chức theo đuổi và đạt được mô hình tổ chức đẳng cấp thế giới với mục đích chính là loại bỏ các lãng phí trong sản xuất, giảm thiểu các hoạt động không gia tăng giá trị, cung cấp một môi trường làm việc với tinh thần cải tiến liên tục, cải thiện tình trạng an toàn và chất lượng.

Công cụ Kaizen

Kaizen là gì? Toyota: 10-12 ý tưởng/nhân viên/năm Suzuki: 50.000 ý tưởng/năm Toyota Lexus: 100 ý tưởng/nhân viên/năm Lợi ích khi áp dụng triết lý Kaizen vào doanh nghiệp 1. Lợi ích hữu hình: Tích lũy từng cải tiến nhỏ trong thời gian dài để tạo nên những kết quả to lớn đáng kể Giảm […]