Tag Archives: tính toán

Webinar đào tạo miễn phí về PIPENET cho ngành công nghiệp LNG

Mời quý vị tham gia một buổi hội thảo đào tạo miễn phí cho PIPENET, một phần mềm tính toán mô phỏng đường ống dùng để phân tích hệ thống ống dẫn chịu áp lực và hệ thống ống dẫn lỏng

Giải pháp công nghệ thông tin tổng thể cho các dự án EPC

Hệ thống CNTT phục vụ thiết kế dự án EPC trong ngành dầu khí là một nền tảng trong kiến trúc quản lý thông tin đối với tất cả các ứng dụng thiết kế và những phần mềm do bên thứ ba phát triển. Với chức năng như một máy chủ tích hợp, giải pháp sẽ đưa ra nhiều lựa chọn cho quá trình tích hợp ứng dụng. Kiến trúc chung này dùng để chuẩn hóa cấu trúc, định dạng dữ liệu và các giao thức di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống, nhằm làm tăng mức độ tương tác, từ đó giảm chi phí.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US