Tag Archives: sức khỏe cây trồng

Giải pháp HxGN ứng dụng giám sát nông vụ

Dựa trên khả năng thống kê, phân tích dữ liệu cảm biến và viễn thám, giải pháp nông nghiệp của HxGN cung cấp thông tin cụ thể nhất về sức khỏe, mật độ và tình trạng cây trồng, lập kế hoạch sản xuất, đưa ra các quyết định và dự đoán cho các nhà quản lý nông nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US