Tag Archives: nông nghiệp thông minh

Giải pháp HxGN ứng dụng giám sát nông vụ

Dựa trên khả năng thống kê, phân tích dữ liệu cảm biến và viễn thám, giải pháp nông nghiệp của HxGN cung cấp thông tin cụ thể nhất về sức khỏe, mật độ và tình trạng cây trồng, lập kế hoạch sản xuất, đưa ra các quyết định và dự đoán cho các nhà quản lý nông nghiệp.

75.000 USD hỗ trợ cho các ý tưởng startup nông nghiệp thông minh

nông nghiệp thông minh

Gói hỗ trợ ngân sách từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ World Bank, cho các ý tưởng, sản phẩm ứng dụng vào nông nghiệp thông minh trị giá lên tới 75.000 USD vừa được công bố tại triển lãm Growtech Việt Nam 2017.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US