Tag Archives: nhà doanh nghiệp

Bình Dương: ‘ba nhà’ xây dựng thành phố thông minh

thành phố thông minh

TTO – “Nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp” được coi là mô hình “kiềng ba chân” để Bình Dương huy động nguồn lực xã hội cùng phát triển thành phố thông minh.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US