Tag Archives: nhà doanh nghiệp

Bình Dương: ‘ba nhà’ xây dựng thành phố thông minh

thành phố thông minh

TTO – “Nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp” được coi là mô hình “kiềng ba chân” để Bình Dương huy động nguồn lực xã hội cùng phát triển thành phố thông minh.