Tag Archives: lưu trữ

SMART-MANAGEMENT Giải pháp quản lý tích hợp trên nền thông tin địa lý

SMART-MANAGEMENT là giải pháp quản lý tích hợp trên nền thông tin địa lý. Nhờ khả năng tích hợp các giữa các hệ thống, các phần mềm thao tác và các nguồn dữ liệu, giải pháp SMART-MANAGEMENT giúp khai thác tối đa giá trị dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định và đảm bảo công tác quản lý được vận hành đồng bộ.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US