Tag Archives: lũ lụt

Ứng dụng máy học để phát hiện lũ lụt

Trong dự báo lũ lụt, các phương pháp dự báo các biến nguy cơ truyền thống có thể liên quan đến một chuỗi các mô hình thủy văn và thủy lực mô tả các quá trình vật lý. Mặc dù các mô hình như vậy cung cấp sự hiểu biết về hệ thống, nhưng chúng thường có các yêu cầu cao về tính toán và dữ liệu. Phương pháp học máy học có tiềm năng cải thiện độ chính xác cũng như giảm thời gian tính toán và chi phí phát triển mô hình.

Chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm

Công cuộc chuyển đổi số hiện đang mang lại những ảnh hưởng nhất định cho nhiều doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong ứng dụng chuyển đổi số. Một trong số thách thức này được các nhà lãnh đạo xem xét và biến nó thành cơ hội để thay đổi – công nghệ không gian . Đây là công cụ đang hỗ trợ đắc lực các công ty bảo hiểm lập ra các mô hình rủi ro để quyết định cam kết bảo lãnh và xác định mức phí bảo hiểm chính xác. Ngoài ra, công nghệ không gian cũng được sử dụng để chỉ ra các khu vực rủi ro, dự đoán các thảm họa tiềm ẩn, hỗ trợ quản lý khiếu nại và giúp phát hiện gian lận. Kết hợp với những công nghệ tiên tiến khác, công nghệ không gian cho phép theo dõi hành vi của khách hàng cũng như cải thiện trải nghiệm của khách hàng thông qua giao tiếp tốt hơn và kịp thời khi có thảm họa xảy ra.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US