Tag Archives: KỸ THUẬT

DMC-RT: PHÁT HUY THẾ MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KỸ THUẬT

DMC-RT

Tập trung phát triển thị trường, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chuyên biệt của từng đối tượng khách hàng, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ kỹ thuật (Chi nhánh DMC-RT) đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu chuyên sâu mang tính ứng dụng thực tế, được các khách hàng lớn đánh giá cao.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US