Tag Archives: Hexagon PPM

Công ty Intergraph PP&M đổi tên thành Hexagon PPM

Hexagon PPM

Kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2017, Công ty Intergraph Process, Power & Marine (Công ty thành viên của Tập đoàn Hexagon) chính thức đổi tên thànhHexagon PPM. Sự thay đổi này là bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển của Tập đoàn Hexagon.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US