Tag Archives: Giám sát quy hoạch

Giải pháp giám sát, cảnh báo vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị

Lập quy hoạch sử dụng đất là nội dung quan trọng để định hướng phát triển đô thị. Tuy nhiên, “đô thị có được xây dựng, phát triển theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt hay không” là nội dung quan trọng hơn trong công tác quản lý.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US