Tag Archives: Giải pháp định tuyến

Giải pháp định tuyến, phân luồng phương tiện quá tải, quá khổ (Siêu trường- siêu trọng)

Giải pháp SafeHaul của Hexagon này giúp người dùng lập kế hoạch lộ trình và ưu tiên các giải pháp an toàn, đảm bảo ứng phó với sự cố nhanh và hiệu quả, tăng cường an toàn và giảm thiểu thời gian gián đoạn lưu thông.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US