Tag Archives: geospatial

Triển khai giải pháp đám mây thông minh cho dữ liệu ảnh

M.App X bao gồm các tính năng hàng đầu mà người dùng dữ liệu không gian địa lý cần có để xem, phân tích và báo cáo thông tin địa lý. Nó giúp đơn giản hóa quyền truy cập dữ liệu, quy trình công việc và lưu trữ tại chỗ (đám mây riêng) hoặc đám mây chung để cung cấp khả năng lưu trữ và xử lý tập trung.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US