Tag Archives: Geo-blockchain

Công nghệ Geo-Blockchain (kỳ 3)

Một số Hãng trình bày mô hình tính toán geo-things hiệu suất cao, tích hợp tính toán hạt nhân và tính toán phân tán. Spark được hợp nhất và khung tính toán phân tán đa cấp và đa chi tiết của Geo-big-data được xây dựng, giúp cải thiện hiệu suất phân tích lõi Geo-things theo thứ tự độ lớn và giảm đáng kể ngưỡng ứng dụng của thuật toán lõi trong môi trường dữ liệu lớn.

Công nghệ Geo-Blockchain (kỳ 2)

Hiện nay, với sự phát triển của Internet, Internet di động và IoT (Internet Of Things), dữ liệu địa lý lớn geo-big-data (các dữ liệu chứa thông tin vị trí phạm vi lớn) đã tới thời đại phát triển bùng nổ, liên quan đến an ninh quốc gia và trở thành tài sản tối quan trọng.

Geo-blockchain – Tương lai của công nghiệp dữ liệu không gian quy mô lớn

Nếu khái niệm đồng vận hành trên cơ sở các chuẩn mở OGC nhiều năm trước đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới GIS và được coi là cuộc cách mạng 3.0 thì geo-blockchain có thể sẽ là cuộc cách mạng 4.0 của ngành công nghiệp GIS.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US