Tag Archives: Experimental Method

Ứng dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn trong tính toán thiết bị chịu áp

Cùng tìm hiểu ứng dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn để giải quyết các bài toán phi tiêu chuẩn trong tính toán cơ khí cho thiết bị chịu áp ( Pressure Vessel) bằng phần mềm NOZZLE PRO

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US