Tag Archives: EcoSys

Quản lý hiệu suất dự án toàn diện bằng Ecosys

Quản lý tập trung từ khâu dự toán, ngân sách, tiến độ, chi phí, rủi ro, dòng tiền, hợp đồng đến thay đổi điều khoản hợp đồng trên cùng một nền tảng giải pháp Ecosys sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được hiệu suất thực hiện dự án của mình.

Webinar : Theo kịp Tiêu chuẩn Công nghiệp về Hiệu suất Dự án Doanh nghiệp với EcoSys!

EcoSys là nền tảng phần mềm Hiệu suất Dự án Doanh nghiệp giúp các tổ chức định hướng dự án sắp xếp và quản lý chiến lược tổ chức và thực hiện dự án / hợp đồng.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US