Tag Archives: Dassaults

Truetech là đại diện cho Hãng phần mềm Dassaults ở Việt Nam

Dassaults Việt Nam

Dựa trên thỏa thuận Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin (True Technology Co., Ldt.,) vào ngày 02/08/2013, Ông Dean Toh, Giám đốc Quan hệ đối tác của hãng Dassaults System, phụ trách khu vực Đông Nam Á

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US