Tag Archives: đa chuyên ngành

Giải pháp thiết kế trên mô hình 3D

Giải pháp thiết kế trên mô hình 3D là giải pháp mô hình hóa chi tiết các đối tượng thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như Structure, Equipment, Piping, Electrical… trong cùng một môi trường thiết kế … ở đó thể hiện đầy đủ hình dạng 3D, các thông số kỹ thuật của đối tượng (vị trí,kích thước, tiêu chuẩn, vật liệu…) đồng thời cho phép truy xuất đa dạng các loại tài liệu như bản vẽ G.A, Isometric Piping…các báo cáo vật tư MTO, BOM trực tiếp từ mô hình 3D.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US