Tag Archives: công trình

Bản sao kỹ thuật số phục vụ chuyển đổi số vòng đời công trình

Hexagon cung cấp một giải pháp tích hợp toàn diện cho chuyển đổi số từ quản lý dự án đến, vận hành và nhận thức tình huống trong quá trình vận hành công trình. Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) kết nối những giải pháp vận hành doanh nghiệp và dữ liệu trên cùng một nền tảng để tạo ra một “phiên bản tin cậy duy nhất” của nhà máy. Để tránh những khó khăn trong quá trình triển khai, giải pháp cho phép thực hiện từng phần trong tổng thể Digital Twin dựa trên mức độ sẵn sàng khác nhau của doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý nghiệm thu chạy thử công trình

Đối với những công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao, công tác nghiệm thu chạy thử là một trong những công đoạn quan trọng nhất trước khi công trình bước vào giai đoạn vận hành chính thức. Công tác này bao gồm những phần công việc với khối lượng rất lớn liên quan đến công tác nghiệm thu thiết kế, hoàn thiện phần cơ khí, chạy thử, chuyển giao, chuẩn bị cho công tác bảo trì…

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH

Cùng tìm hiểu các bước thực hiện khi được cụ thể hóa từ các khái niệm mơ hồ của cuộc “Cách mạng công nghiệp 4.0” hoặc “Smart Factory”.

Liên hệ với chúng tôi







    X
    CONTACT US