Tag Archives: Công nghệ mới

Kỹ thuật điện: Đơn giản hóa các biến thể thiết kế

Tủ điều khiển là một phần quan trọng trong các hệ thống điện, được sử dụng để điều khiển và giám sát các thiết bị điện. Quá trình thiết kế và sản xuất tủ điều khiển có thể phức tạp và tốn thời gian, đòi hỏi phải có chuyên môn và kinh nghiệm. Trong bài viết này, công ty Konstruktionsbüro Becker (KBB) ở Augsburg, Đức đã chia sẻ cách họ sử dụng các công cụ và chức năng mới của nền tảng phần mềm EPLAN để đơn giản hóa quá trình thiết kế và sản xuất tủ điều khiển. Cụ thể, KBB đã sử dụng các công cụ sau: EPLAN eBUILD, EPLAN eVIEW và Bảng điều khiển EPLAN Pro. Các công cụ và chức năng mới của nền tảng phần mềm EPLAN đã giúp KBB tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tăng độ chính xác và hiệu quả trong quá trình thiết kế và sản xuất tủ điều khiển.

Tập đoàn ZKW (Áo) ứng dụng phần mềm EPLAN trong sản xuất: “Khi hằng số duy nhất là sự thay đổi”

Hằng số duy nhất là sự thay đổi – là cách mà quá trình sản xuất tại ZKW được mô tả tốt nhất. Để đạt được mức độ linh hoạt cao trong kỹ thuật, ZKW đã bắt đầu tin cậy vào EPLAN.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US