Tag Archives: chọn vị trí

Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ

Vị trí bán hàng là một trong những yếu tố quan trọng mang lại thành công trong ngành bán lẻ. Dữ liệu không gian và công nghệ cực kỳ quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp bán lẻ có cái nhìn xuyên suốt và tối ưu hóa nguồn lực – từ lựa chọn địa điểm đến giao hàng.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US