Tag Archives: ảnh vệ tinh KOMPSAT-2

Phát hiện thay đổi dựa trên hình ảnh vệ tinh độ phân giải rất cao Bi-Temporal để đánh giá mức độ lũ lụt

Việc phát hiện thay đổi dựa trên hình ảnh vệ tinh thu được từ một khu vực vào các ngày khác nhau đang được quan tâm rộng rãi, theo số lượng ngày càng tăng của các thảm họa liên quan đến lũ lụt.

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US