Hợp đồng Cung cấp phần mềm Caesar II

Ngày 02 tháng 12 năm 2009, Công ty True Technology Co., Ltd đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp 01 bản quyền phần mềm phân tích ứng suất kết cấu ống Caesar II” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:
  • Phần mềm phân tích ứng suất kết cấu ống Caesar II.
  • Dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn nghiên cứu sử dụng phần mềm.
Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]