Hợp đồng Cung cấp phần mềm Caesar II

Ngày 02 tháng 12 năm 2009, Công ty True Technology Co., Ltd đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp 01 bản quyền phần mềm phân tích ứng suất kết cấu ống Caesar II” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty True Technology Co., Ltd có trách nhiệm cung cấp:

  • Phần mềm phân tích ứng suất kết cấu ống Caesar II.
  • Dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn nghiên cứu sử dụng phần mềm.
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU